"SPOŁEM"
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Głogowie

Od 01.04.2016 uruchomiona została nowa strona Spółdzielni.